Mistrivsel er ikke et personligt problem – det skal løses i fællesskaber. Arbejdspladsen er ét af de fællesskaber, hvor vi bruger flest timer hver dag. Derfor er det vigtigt, at både ledelse og kollegaer kender til faktorer, der kan være tegn på mistrivsel, og at der i virksomheden er viden og redskaber, så man tør handle, når en medarbejder viser tegn på mistrivsel.

En uddannet trivselsmentor har kompetencer til at styrke mental trivsel på arbejdspladsen på tværs af teams og faggrupper

Målgruppe

Medarbejdere tilknyttet Arbejdsmiljøorganisationen, repræsentanter fra et team eller en faggruppe.

Indhold

Uddannelsen opstartes med et fælles opstartsseminar for ledelse og medarbejdere.

Herefter undervises deltagerne i alt 6 hele dage – fordelt ud fra virksomhedens ønske

Efter uddannelsen kan deltagerne

  • Bidrage til at styrke mental trivsel og fremme det psykiske arbejdsmiljø
  • Gå i en dialog med kollegaer, der viser tegn på mistrivsel, så sygemelding kan forebygges
  • Støtte kollegaer, som vender tilbage til arbejdspladsen efter en længerevarende sygemelding
  • Støtte kollegaer, som er pårørende til personer med fysisk eller psykisk sygdom
  • Støtte praktikanter og andre udsatte kollegaer, så de oplever trivsel og bliver en del af arbejdsfællesskabet

Under uddannelsen er der mulighed for konkret sparring med den ansvarlige underviser i forhold til konkrete udfordringer på arbejdspladsen