Et kursus i Psykisk Førstehjælp er for arbejdspladser en investering i mindre sygefravær, bedre fastholdelse af medarbejdere, større effektivitet og ikke mindst et sundere arbejdsmiljø. På kurset lærer medarbejdere, hvordan de skal handle, hvis de selv bliver ramt af psykiske symptomer, eller de er bekymret for en kollega.

Få en systematisk og evidensbaseret tilgang til håndtering af mistrivsel og psykisk sygdom med fokus på det sunde arbejdsmiljø

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle arbejdspladser, hvor medarbejdere er i daglig kontakt med mennesker – både kollegialt eller i borger- og kundekontakt. Kurset kan også med fordel knyttes op på medarbejdere i Arbejdsmiljøorganisationen.

Indhold

Kurset består af 14 timers undervisning opdelt i moduler og kan afholdes på to eller flere dage. Kurset tager udgangspunkt i kriser, stress og de mest udbredte psykiske sygdomme. Undervisningen vil være en blanding af viden, øvelser og cases tilpasset jeres arbejdskontekst.

Der udstedes diplom efter gennemførelse af kurset.

Efter uddannelsen kan deltagerne

Kurset giver deltagerne konkrete redskaber, så de kan spotte tegn på mistrivsel og ved hvordan de skal handle, hvis en kollega mistrives eller er i krise. Herved kan en indsats iværksættes hurtigere, så risikoen for sygemelding mindskes.

Pris

Et kursus på arbejdspladsen koster 18.000 for et hold på op til 16 deltagere. Prisen er inklusiv grundbog og diplom – eksklusiv moms, kørsel og forplejning.

Reference

“Sindssygt godt indhold og virkelig en super, super dygtig og behagelig underviser. Vi var alle sammen meget begejstrede for hende og den spændende måde hun fremlagde stoffet. 2 lærerige og gode dage med en engageret og dygtig underviser”.

– Feedback fra hold i Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen, Århus Universitet, Foulum)