En arbejdsmiljøorganisation der understøtter engagement og trivsel

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvor arbejdsgiver og ansatte samarbejder om virksomhedens arbejdsmiljø (jævnfør Arbejdstilsynet). Har I endnu ikke en AMO, kan vi stå for processen omkring at opbygge organisationen. Har I allerede en AMO, kan vi bidrage med konkrete, målrettede processer ud fra jeres konkrete behov.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Den lovpligtige APV har til formål at styrke arbejdsmiljøet og skal udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse og ansatte. Få hjælp til at gennemføre jeres APV, så den ikke blot bliver et stykke papir i skuffen, men bliver et værktøj, der styrker et godt arbejdsmiljø. Vi tilbyder at stå for hele processen incl. rapport og opfølgning – eller blot bidrage med et indspark i jeres proces.

Det gode psykiske arbejdsmiljø er noget vi skaber sammen – få redskaber så I ved, hvordan I kan støtte en kollega der ikke trives

Temadag i arbejdsmiljøorganisationen

Vi tilbyder at stå for planlægning og afvikling af en fælles temadag. Dagen kan f.eks. indeholde 3 temaområder.

  • Stress kan sænke en ”osteklokke” omkring os. Hvilket ansvar har du som kollega, og hvordan kan du hjælpe én som ikke mener at have brug for hjælp? Når det handler om reaktioner på et belastende arbejdsmiljø, har vi som kollega et særligt ansvar for at hjælpe til at forebygge langvarig sygemelding.
  • At være pårørende når én i familien mistrives psykisk har oftest konsekvenser for egen trivsel og arbejdsevne. At møde en person, der er pårørende, handler om andet end at spørge ind til den syge – men hvordan?
  • Tilbage efter en længerevarende sygemelding Hvordan kan vi som samlet arbejdsplads hjælpe en kollega tilbage efter sygdom? Hvad skal vi især være opmærksomme på, hvis sygemeldingen har handlet om stress eller udbrændthed?