Jeg har arbejdet som sygeplejerske og leder i behandlingspsykiatrien i 26 år. Fra 2014 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent og oplægsholder, og i 2015 stiftede jeg Mentalt Sundhedscenter IVS.

Jeg bruger min viden og erfaring som specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske til at styrke mental trivsel – hos den enkelte, i familien og på arbejdspladsen.

Jeg bruger mine erfaringer som leder gennem 18 år til at lede forandringsprocesser. I 2011 var jeg leder på en arbejdsplads, som var indstillet til finalen som ”Østjylland bedste arbejdsplads”. Jeg har forskellige teoretiske vinkler på ledelse, og er nuværende i gang med en 3- årig lederuddannelse ”Sustainable Co-Creation – Bæredygtigt Skandinavisk Lederskab” af Steen Hildebrandt og Michael Stubberup

Jeg bruger min Master i Sundhedsvidenskab (MHH) til at fremme sundhed i samfundet på tværs af private og offentlige virksomheder – både med et organisatorisk og individuelt perspektiv.

Jeg bruger mine mange års erfaringer som konsulent, oplægsholder og underviser til at formidle viden omkring mentalt sundhed og trivsel. Mine særlige kompetencer består i, at jeg gør dokumenteret sundhedsfaglig viden om bl.a. hjerne, psyke og krop brugbar i forståelsen af stress, trivsel, forandringsprocesser og ledelse – både i forhold til organisationer og den enkelte.

Gennem bl.a. mine instruktøruddannelser i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), Psykisk Førstehjælp og Søvnvejledning videregiver jeg redskaber, så vi kan styrke vores mentale sundhed og trivsel og hermed forebygge at mistrivsel udvikler sig til psykisk sygdom.

Mange års erfaring med at bruge NADA-øreakupunktur til at styrke ro og søvn og reducere stress bruger jeg nu til at undervise fagpersoner i NADA. Jeg er endvidere formand for den frivillige forening ”NADA-Silkeborg” – et åbent tilbud til alle borgere i Silkeborg, som tilbyder NADA 2 gange ugentlig.

Herudover er jeg næstformand i Støtteforeningen for Mentalt Sundhedscenter, hvor vi tilbyder aktive fællesskaber og temaaftener med fokus på mental trivsel.

 

Kontaktoplysninger Bente Pedersen

Mail: bente@mentalt-sundhedscenter.dk

Mobil: 20580544