”Mental sundhed er noget vi skaber sammen”

Mentalt Sundhedscenter sætter fokus på at styrke mental sundhed og herved forebygge psykisk mistrivsel og langvarige sygemeldinger – en forebyggende indsats frem for at vente til en sygemelding er en realitet!

Fra psykisk mistrivsel til mental sundhed

Mentalt Sundhedscenter er sat i verden for at bidrage til, at vi både som befolkning og enkeltindivider øger vores fokus på, hvordan vi sammen kan styrke vores mentale sundhed og trivsel.

Mentalt Sundhedscenter IVS startede i 2015 som et netværk med et fælles ønske om at

  • nedbryde tabu og stigma omkring psykisk sygdom
  • bidrage med viden og redskaber, så vi sammen kan fremme mental sundhed og trivsel

Vi ønsker at ændre tankegangen om, at det kun er eksperter, som har forstand på mental sundhed. Vi ønsker at bidrage til, at vi – i familien og på arbejdspladsen – har viden og redskaber, så vi sammen kan styrke vores mentale sundhed.

Der er brug for viden og konkrete redskaber – både på arbejdspladser og hos den enkelte

Vores vision er at styrke den mentale sundhed og trivsel i samfundet generelt, på arbejdspladsen og hos den enkelte.

Gennem udviklingsprocesser, kurser og oplæg understøtter vi de muligheder, som både organisationer og enkeltpersoner har i forhold til at styrke mental trivsel.

Vi tager afsæt i dokumenteret sundhedsfaglig viden, og formidler denne viden, så det bliver praktisk anvendeligt både i forhold til at styrke trivsel, reducere stress og understøtte ledelse og forandringsprocesser.

Forebyggelse, fællesskab og trivsel.

Vi er registreret socialøkonomisk virksomhed, da vi både arbejder for at fremme mental trivsel i vores samfund og samtidig ønsker at bidrage til, at personer, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet på grund af psykisk sygdom, igen tilknyttes en arbejdsplads.

Mentalt Sundhedscenter er godkendt som interessegruppe for “ABC for mental sundhed” i Danmark. “ABC for mental sundhed” forsker og formidle viden om mental sundhed og er tilknyttet Statens Institut for Folkesundhed. Se mere på http://www.abcmentalsundhed.dk/hvad-er-abc/interessegruppen/.