Fra stress til trivsel

Stress er et udbredt fænomen, og WHO spår, at stress vil være den største kilde til sygdom i 2020. Vi bidrager til, at viden om stress i både hjerne og krop gøres konkret og anvendelig i forhold til både arbejdsliv og privatliv. Samtidig understøttes udvikling af konkrete redskaber med fokus på forebyggelse og stresshåndtering.

Stresspolitik

En stresspolitik for virksomheden gør det tydeligt for både ledere og medarbejdere, at virksomheden arbejder forebyggende med trivsel, og at stress også er en organisatorisk udfordring – ikke kun et privat problem. Vi tilbyder at stå for hele processen omkring udarbejdelse af en fælles stresspolitik – eller blot komme med indspark i jeres egen proces.

_NF_9328-2
_NF_9780

Individuelle forløb der forebygger sygemelding

Vi tilbyder rådgivning og støtte med henblik på at forebygge sygemelding med baggrund i overbelastning eller stress. Fokus er at træne opmærksomhed på vores eget beroligende system og at mærke egne signaler på overbelastning. Samtaler kan kobles med Mindfulness, søvnvejledning og NADA-øreakupunktur.

Inklusion af udsatte medarbejdere

Fremtidens organisationer bruger inklusion af udsatte medarbejdere på arbejdspladsen strategisk. En inkluderende arbejdsplads skaber et trygt arbejdsmiljø blandt alle – så er der også plads til mig!          Vi sætter gennem oplæg eller et konkret forløb fokus på strategisk at bruge mangfoldighed til at styrke arbejdsmiljøet ved bl.a. at bidrage med viden omkring inklusion af udsatte medarbejdere.

_NF_1645