Vores psykiske arbejdsmiljø hænger både sammen med den gode dialog mellem ledelse og medarbejdere samt den enkeltes oplevelse af trivsel på arbejdspladsen.

Vi bidrager med den nyeste viden indenfor mental robusthed og modstandskraft, og sætter fokus på hvordan arbejdspladsen kan styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Uddannelsen som trivselsmentor giver dig kompetencer til at styrke mental trivsel på arbejdspladsen på tværs af teams og faggrupper. Få redskaber så du kan bidrage til at forebygge sygemeldinger – både til gavn for den enkelte medarbejder og virksomheden.

LÆS MERE

Virksomhedens produktivitet og kvalitet styrkes og sygefravær reduceres, når strategisk ledelse forenes med medarbejdertrivsel.

Vi gør teoretisk viden om trivsel og psykisk arbejdsmiljø praktisk anvendelig for jer, så både organisatoriske og individuelle ressourcer sættes i spil.

Når medarbejdere og ledelse spiller hinanden gode skaber det både trivsel, kvalitet og effektivitet – vi bliver stolte at det vi laver, og det bliver sjovt at være leder.

Organisationen styrkes indefra, og I kendes som en sund og effektiv arbejdsplads, der kan fastholde medarbejdere i virksomheden og tiltrække attraktive nye kollegaer.

LÆS MERE

Vi tilbyder viden og redskaber så du kan styrke din egen og andres mentale sundhed og trivsel. Vi gør dokumenteret viden anvendelig i praksis, så du kan fremme sundhed og forebygge at mistrivsel fører til stress eller psykisk sygdom.

Du kan tilmelde dig kurser i Mentalt Sundhedscenter eller booke et kursus på din arbejdsplads.

LÆS MERE

WHO spår at mentale sundhedsproblemer bliver vores største sundhedsudfordring allerede fra 2020.

Mange af os har kendskab til, hvordan vi kan styrke vores krop fysisk og hermed selv gøre en indsats for at forebygge fysiske livstilssygdomme. Når det kommer til mental sundhed, er der mange af os, som ikke har viden og redskaber til at styrke vores mentale trivsel og forebygge at mistrivsel udvikler sig til stress eller psykisk sygdom.

Vi tilbyder både viden og redskaber, så du kan styrke din egen og andres mentale trivsel.

LÆS MERE

Vores psykiske arbejdsmiljø hænger både sammen med den gode dialog mellem ledelse og medarbejdere samt den enkeltes oplevelse af trivsel på arbejdspladsen.

Vi bidrager med den nyeste viden indenfor mental robusthed og modstandskraft, og sætter fokus på hvordan arbejdspladsen kan styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Uddannelsen som trivselsmentor giver dig kompetencer til at styrke mental trivsel på arbejdspladsen på tværs af teams og faggrupper. Få redskaber så du kan bidrage til at forebygge sygemeldinger – både til gavn for den enkelte medarbejder og virksomheden.

LÆS MERE

Vi ved at fokus på sundhed og trivsel styrker medarbejderengagement og produktivitet samtidig med at sygefravær, fejl og ulykker reduceres. God ledelse der styrker trivsel og medarbejderengagement bidrager til 18 % højere produktivitet og 37 % lavere sygefravær (kilde: Haward Business review, 2015)

Vi ved også, at arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø har færre opsigelser og får væsentligt flere jobansøgninger. Få konkrete ledelsesredskaber så du kan styrke dit brand som en sund arbejdsplads, der tager et samfundsansvar.

LÆS MERE

Vi tilbyder viden og redskaber så du kan styrke din egen og andres mentale sundhed og trivsel. Vi gør dokumenteret viden anvendelig i praksis, så du kan fremme sundhed og forebygge at mistrivsel fører til stress eller psykisk sygdom.

Du kan tilmelde dig kurser i Mentalt Sundhedscenter eller booke et kursus på din arbejdsplads.

LÆS MERE

WHO spår at mentale sundhedsproblemer bliver vores største sundhedsudfordring allerede fra 2020.

Mange af os har kendskab til, hvordan vi kan styrke vores krop fysisk og hermed selv gøre en indsats for at forebygge fysiske livstilssygdomme. Når det kommer til mental sundhed, er der mange af os, som ikke har viden og redskaber til at styrke vores mentale trivsel og forebygge at mistrivsel udvikler sig til stress eller psykisk sygdom.

Vi tilbyder både viden og redskaber, så du kan styrke din egen og andres mentale trivsel.

LÆS MERE