Kursus : Psykisk Førstehjælp

Individuelle forløb

Kursus i Psykisk Førstehjælp

Den 7-8 Juni 2018. Kl. 8.30 -15.30

 

 

Lær Psykisk Førstehjælp- så du tør handle, når du møder én der har det svært.

For fagpersoner, pårørende og frivillige!

Psykiske sygdomme er blandt de mest belastende sygdomme – både for den enkelte og for samfundet. Derfor er det vigtigt at vi, som medborgere i samfundet, lærer at yde Psykisk Førstehjælp.

Psykisk Førstehjælp er et kursus over 2 dage, hvor du får viden om de mest almindelige psykiske lidelser og krisesituationer (stress, depression, angst, psykose og misbrug). Formålet med kurset er at give dig viden om psykiske sygdomme og kriser, så du har mod til at handle, når du står overfor et menneske med psykisk sygdom.

Kurset henvender sig til dig, som i det daglige er i kontakt med mange mennesker gennem netværk, job og fritidsaktiviteter. Kurset er også relevant, hvis du er pårørende til en person med psykisk sygdom.

Undervisere: Bente Pedersen, specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske, har 1½ års erfaring som instruktør i Psykisk Førstehjælp. Endvidere er medundervisere med egen erfaring med depression, angst og psykose.

Pris: 1900 kr, incl. grundbog i Psykisk Førstehjælp, diplom og forplejning – excl. moms. For 2 personer tilmeldt sammen i alt 3000kr
Sted: Mentalt Sundhedscenter, Hostrupsgade 15 B, 8600 Silkeborg
Tilmelding: bente@mentalt-sundhedscenter.dk

Læs mere om Psykisk Førstehjælp her  http://www.psykiatrifonden.dk/p1h

Målet med Psykisk Førstehjælp

– at øge danskernes viden om psykisk sygdom.

– at øge danskernes viden og færdigheder i forhold til at støtte mennesker med psykisk sygdom.

– at mindske berøringsangst og i nogle tilfælde uhensigtsmæssige reaktioner i forbindelse med psykisk sygdom.

– at tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Undervisere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp:

  • Bente Pedersen, specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske

Kurset afholdes i samarbejde med oplægsholdere med egne erfaringer med psykiske lidelser

Kursus på en arbejdsplads

2 dage incl. grundbøger og diplomer. Max 15 deltagere. Kurset afholdes på jeres arbejdsplads og I står selv for forplejningen.

Åbne kurser

2 dages undervisning incl. grundbog, diplom og forplejning i Mentalt Sundhedscenters lokaler.