Mental sundhed er noget vi skaber sammen”

Mentalt Sundhedscenter sætter fokus på at styrke mental sundhed og herved forebygge psykisk sygdom og langvarige sygemeldinger – en forebyggende indsats frem for at vente til en sygemelding er en realitet!

Gennem udviklingsprocesser, undervisning og oplæg understøtter vi de muligheder, som både organisationer og enkeltpersoner har i forhold til at styrke psykisk trivsel. Gennem et gensidigt samarbejde bidrager vi til nye tankemønstre og nye former for kommunikation i organisationen.

Vi tager afsæt i forskningsbaseret viden, som vi formidler så det bliver praktisk anvendeligt. Som oplægsholdere vægter vi samarbejdet mellem en fagperson og en person med egne erfaringer med psykisk sygdom, således at vi kombinerer et indefra oplevet og et udefra fagligt perspektiv.

Vi arbejder aktivt for at støtte mennesker, der er kommet på kanten af arbejdsmarkedet, så de bliver en del af et fællesskab – enten som frivillige eller gennem tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fremtidens organisationer er dynamiske!

Gennem meningsfuld ledelse faciliteter vi processer, der styrker viden og redskaber, som fremmer psykisk trivsel

 • på arbejdspladsen
 • hos fagpersoner (socialarbejdere, sundhedspersonale m.fl.)
 • i frivilligforeninger
 • hos familie og venner

Mentalt Sundhedscenter viser vejen til fremtidens organisationer gennem fremtidens samarbejde

 • mellem ledelse og medarbejdere
 • mellem fagpersoner og personer med egne erfaringer med psykisk sygdom

Kunde udtalelser

 • “Bente Pedersen har været med i opstarten af vores Ambulante Akutteam. Hun har varetaget opgaverne omkring både Kvalitets- og medarbejderudvikling i en omstillingsproces på en venlig, kompetent og overbevisende måde. Vi har været meget tilfredse og glade for samarbejdet.”
  Ane Azalea Gildberg & Kirsten Yde Ledende overlæge & Oversygeplejerske, Regionspsykiatrien Horsens
 • “Der er fantastisk god energi når Bente Pedersen "lægger fra land", og indholdet giver stof til eftertanke hos tilhørerne”
  Karin Bergh-Hanssen Afsnitsledende sygeplejerske, Akut Ambulant Team og Klinik Nord/N7, Psykiatrien Region Nordjylland
 • "Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Bente Pedersen. Man fornemmer tydeligt, at hun står sikkert på sin faglige baggrund og hun formidler stoffet på en engageret og inviterede måde. Det har været særligt fint at Bente trækker de store linier og samfundsmæssigt præmisser frem inden hun zoomer ind på individ og diagnoser. Jeg vil også fremhæve hendes fokus på ressourcer og muligheder i tilgangen til borgerne - det blev fint understreget i et afvekslende undervisningsprogram som aldrig blev kedeligt og hvor Bente trækker på flere medier."
  Helle Holm Marcussen Afdelingsleder, Jobcompaniet i Silkeborg
 • "Jeg takker for en rigtig spændende uge – Bente Pedersen er super god til at formidle – og holde interessen fanget. Det var SÅ godt med en underviser, der er stærk både i teorien og ”den virkelige verden."
  Anni Gundersen Social- og sundhedshjælper-elev, Social- og sundhedsskolen Skanderborg-Silkeborg
 • "Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige Bente en kæmpe stor tak for din store indsats i projektet. Du har været inspirerende, indpiskende og vedholdende. Tusind tak og god vind til dig fremover."
  Berit Matzen Økonomi- og Planlægningschef, Psykiatrien Region i Syddanmark
 • "Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til dig Bente. Du har formodet at holde kursen i projektet, fastholde styregruppens ønske om høj borgerinvolvering og træde ind i samarbejdet med beskæftigelsesområdet og psykiatriområdet på tværs af sektroer. Jeg mener, at vi kan være tilfredse med 2 inspirerende workshops, lokale dialogmøder og nu bliver interessant at se virkningen af det nye forløbsprogram i 2017."
  Anne-Mette Dalgaard Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked, Tønder Kommune

Kontakt