Lær om mental sundhed

Mød visionen bag

Hør mere om mental sundhed

Events om mental sundhed

ABC for mental sundhed

Gør noget aktivt og meningsfuldt i fællesskaber

A – Gør noget aktivt

Man kan holde sig aktiv på mange forskellige måder og niveauer – både fysisk, socialt, mentalt og spirituelt. Det handler om alt fra at løbe en tur til ro og nærvær.

B – Gør noget sammen

Vær sammen med venner og familie, involvér dig i grupper, som du allerede er medlem af, meld dig ind i en ny klub eller deltag i lokale arrangementer. Det handler om at gøre noget med nogen.

C – Gør noget meningsfuldt

Sæt dig selv et mål, stort som småt, engagér dig i en hobby eller en god sag, bliv frivillig eller lær noget nyt. Det handler om at gøre noget, der giver mening for dig.

Mentalt Sundhedsenter

Vi styrker mental sundhed og bidrager til afstigmatisering og forebyggelse af psykisk sygdom ved at formidle viden om mental sundhed og psykisk lidelse gennem kurser, workshops og temadage – samtidig med at vi er en arbejdsplads for mennesker, som har erfaring med psykisk sårbarhed og er på kanten af arbejdsmarkedet.

Vores tilbud om kurser og workshop vægter dokumenteret faglig viden i sammenhæng med personlige erfaringer med psykisk lidelse. Faglige og erfarede kompetencer omkring psykisk lidelse bidrager ligeværdigt i alle virksomhedens tilbud samtidig med, at det er en grundlæggende kulturel værdi i organisationen.

Læs mere om os

Vores services

Vi er en kursusvirksomhed som udbyder personlig undervisning, workshops og kurser til arbejdspladser

Se kommende arrangementer her

Få redskaber til at styrke din mentale sundhed

Personlig vejledning

Du er velkommen til at kontakte os for at få et bud på en skræddersyet temadag

Kontakt

Aktuelt

Sidste nyt

Services

Vores mange tilbud
Kurser
Foredrag
Temadage
Undervisningsforløb
Se mere

Temaaften

1 aften pr. måned

50 kr.
Mental sundhed
Mindfulness
Søvn
Pårørende
Personlig undvikling

Se mere

Webinar

Online service

Under udvikling
Forskellige emner præsenteres
via et online oplæg
Kommer snart

Styrk din mentale sundhed hos os

Find os i Silkeborg eller book et møde - så kommer vi til dig og din arbejdsplads